Përmirësimi i performancës së organizatës : një komplet mjetesh për vetëvlerësim = Enhancing organizational performance : a toolbox for self-assessment [Albanian version]

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)